XXXII. OTDK Tanulás- és Tanításmódszertani — Tudástechnológiai Szekció
Eszterházy Károly Főiskola Comenius Kar - Sárospatak

Nevezési díj: Befizetés- és a számla igénylés módja         Számlaigénylő lap

A hallgatói nevezés lépései: (Részletesebb információ)

1. Az intézményi TDK-konferenciát követően (a jegyzőkönyv befogadása után 30 napon belül):

A XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mellékletének 4. pontja szerint a dolgozat feltöl-tése az OTDT online rendszerébe. 2. számú melléklet

2. A nevezési időszakban, illetve a nevezési határidőig.

Nevezési időszak: 2014. szeptember 15. – 2015. január 7., 23.59 (CET)

2.1. A feltöltött pályamunkához kapcsolódó adatok kitöltése.

2.2. Az angol és a magyar nyelvű rezümé feltöltése. Amennyiben a pályamunka nyelve ezek-től eltér, akkor magyarul és a pályamunka nyelvén kell a rezümét feltölteni. A rezümére vonatkozó leírást a központi felhívás 3. számú melléklet tartalmazza.

2.3. Az adatok kitöltését, a rezümék felöltését követően a nevezést véglegesíteni kell az onli-ne rendszerben. Eljárás speciális esetekben: a Központi Felhívás 2. számú mellékletének 4.2. és 4.3. pontja tartalmazza.

3. A hallgatók által az intézményi TDT-elnököknek átadandó dokumentumok a nevezés lezárását követően (az intézményi TDT-elnököknek a nevezési dokumentációt 2015. január 12-ig kell megküldeniük az OTDT Titkárságára és a rendező intézményhez):

3.1. A benevezett pályamunka OTDT online rendszeréből nyomtatott nevezési lapjának a hallgató(k) eredeti aláírásával ellátott egy példánya.

3.2. Az OTDT online rendszerébe feltöltött pályamunka egy nyomtatott példánya (spirálozva).

3.3. Az OTDT online rendszerébe feltöltött pályamunka elektronikusan, CD-re vagy DVD-re írva, a nyomtatott dolgozat hátsó borítójának belsejében egy papírtokba beragasztva.

3.4. Az abszolutóriumot szerzett és a nevezés félévében várhatóan abszolutóriumot szerző hallgatók nyilatkozatai és dokumentumai a XXXII. OTDK Központi Felhívása 2. számú mel-lékletének 4.2. és 4.3. pontjában leírtak szerint.

4. A nevezés befogadását követően

A nevezés elfogadását követően a hallgató(k)nak az előadásukat (ppt formátumban) 2015. március - áprilisában, a konferencia előtt legalább egy héttel, a konferencia honlapján meg-adott két e-mail címre kell elküldeniük.